Gizlilik Politikası

ORDANALMABURDANAL, Portalından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan
iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı ORDANALMABURDANAL Üyelik Sözleşmesi ile
belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili
sorunların tanımlanması ve Portalda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi
için,ORDANALMABURDANAL, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu
kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı
demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 
Üyelik veya Portal üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle
kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri,
telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) ORDANALMABURDANAL; ya
vermeleri gerekmektedir.

ORDANALMABURDANAL, ORDANALMABURDANAL Üyelik Sözleşmesi ile
belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri ORDANALMABURDANAL veya
işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla
kullanabilir. 

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de
kullanılabilir.

ORDANALMABURDANAL tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından
sağlanan bilgiler veya ORDANALMABURDANAL portalı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili
bilgiler; ORDANALMABURDANAL ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, ORDANALMABURDANAL
Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği
ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar
araştırmalarında kullanılabilir.

ORDANALMABURDANAL Portalı dâhilinde başka sitelere link verebilir.

ORDANALMABURDANAL, link
vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir
sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi,
telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi
içermektedir.
ORDANALMABURDANAL işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden
herhangi birini ORDANALMABURDANAL; nun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü
kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda ORDANALMABURDANAL,

işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere
açıklayabilir.Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite
tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara
uymak;

  ORDANALMABURDANAL;in kullanıcılarla akdettiği ORDANALMABURDANAL Üyelik Sözleşmesi;nin ve
diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak
amacıyla;

  Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya
soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu
hallerdir.

ORDANALMABURDANAL, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama
yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin
tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz
kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve
gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

ORDANALMABURDANAL, kullanıcılar ve kullanıcıların Portalı kullanımı hakkındaki bilgileri
teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen
teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet
sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.
Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak
İnternet;in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Portalı kaç kişinin
kullandığını, bir kişinin Portalı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar
kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel
tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine
yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya
başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu
başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak
kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının
gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

ORDANALMABURDANAL, tarafından Portal dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap
veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, ORDANALMABURDANAL ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak
ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

ORDANALMABURDANAL, işbu Gizlilik
Politikası hükümlerini dilediği zaman Portalda yayınlamak suretiyle değiştirebilir.


ORDANALMABURDANAL;nun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri portalda yayınlandığı
tarihte yürürlülük kazanır.

Reklam Alanı